Đề xuất giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái có thời hạn 3 năm

Đề xuất giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái có thời hạn 3 năm

Cùng chung cư 94 Lò Đúc Tân Hoàng Minh tìm hiểu bài viết “Đề xuất giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái có thời hạn 3 năm”

Giấy chứng nhận khu công nghiệp, doanh nghiệp sinh thái dự kiến có thời hạn 3 năm và sẽ bị thu hồi nếu không đáp ứng các tiêu chí “xanh”.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa đưa ra dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái nhằm xác nhận doanh nghiệp có nhận thức và áp dụng các giải pháp để sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn.

Khu công nghiệp sinh thái là cộng đồng doanh nghiệp sản xuất trong cùng một địa điểm và cùng tìm cách nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường, thông qua sự cộng tác về quản lý môi trường, tài nguyên. Đây là mô hình được Việt Nam thí điểm trong những năm gần đây, tiền đề cho sự chuyển đổi dần của các khu công nghiệp hiện hữu.

Theo dự thảo, có 3 nhóm giải pháp sử dụng tài nguyên, sản xuất sạch mà doanh nghiệp, khu công nghiệp cần phải đáp ứng.

Thứ nhất là giảm chất thải tại nguồn như quản lý nội vi và kiểm soát quy trình sản xuất để tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu, giảm thiểu chất thải trong sản xuất; Thay đổi nguyên liệu nhằm đạt hiệu quả kinh tế và môi trường; Cải tiến, thay thế thiết bị, dây chuyền, công nghệ để giảm tổn thất và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thứ hai là các giải pháp tuần hoàn như thu gom và tái sử dụng chất thải, phế liệu trong nội bộ doanh nghiệp; Thu gom, xử lý các chất thải, phế liệu để tạo ra sản phẩm mới trong nội bộ hoặc trao đổi, kinh doanh với các cơ sở sản xuất khác.

Thứ ba là thay đổi, cải thiện chất lượng sản phẩm để giảm tác động đến môi trường thông qua đổi mới sản phẩm, cải tiến bao bì, thiết kế.

Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái và Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái có thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp. Trong thời hạn này, nếu doanh nghiệp, khu công nghiệp không đáp ứng được các tiêu chí đã đề ra, cơ quan chức năng có thẩm quyền thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận.

Hằng năm, nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp sinh thái lập báo cáo tình hình thực hiện gửi Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi, giám sát. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng xem xét cấp lại, thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận.

Theo Điều 43, Nghị định 82, khi được xác nhận là doanh nghiệp sinh thái, khu công nghiệp sinh thái thì đơn vị, tổ chức sẽ được ưu đãi vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Quỹ đổi mới công nghệ và các quỹ tài trợ quốc tế. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ về kỹ thuật, xúc tiến đầu tư, thương mại.

Đức Minh

Nguồn: VN Express
Keyword: Đề xuất giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái có thời hạn 3 năm
Xem thêm:
D’. Heliopolis 1898 94 Lò Đúc
Tham khảo dự án dành cho khách hàng siêu Vip: Cung điện đá
D’. Palais Louis Tân Hoàng Minh Nguyễn Văn Huyên

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NHẬN BẢNG GIÁ DỰ ÁN

%d bloggers like this: